پیشگیری از زردی نوزاد

تغذیه مداوم نوزاد از شیر مادرش بهترین روش پیشگیری از زردی نوزاد می باشد. با توجه به تحقیقات انجام شده تمامی نوزادانی که در بدو تولدشان از شیر مادر خود کمتر تغذیه می نمایند، بیشتر دچار زردی خواهند شد.

لامپ های فلورسنت

لامپ ھای فلورسنت و مقایسه آن با دستگاه فتوتراپی برای درمان زردی ( دستگاه درمان زردی نوزاد ) را در این مطلب بررسی می نماییم. لامپ های فلورسنت دارای طول موج مشخصی می باشند؛ طول موجی حدود 480 نانومتر. لامپ های ضد حرارت نیز در ساخت دستگاه های فتوتراپی استفاده می شوند.