اجاره

امتیاز دستگاه: 95.8% - 5 votes

96%

اجاره دستگاه زردی نوزاد در تهران
اجاره دستگاه زردی نوزاد برای 24 ساعت
45000 تومان-به همراه یک عدد چشم بند فتوتراپی رایگان

اجاره دستگاه زردی برای 48 ساعت
90000 تومان-به همراه یک عدد چشم بند فتوتراپی رایگان

اجاره دستگاه زردی برای 72 ساعت
135000 تومان-به همراه یک عدد چشم بند فتوتراپی رایگان