علائم و درمان زردی نوزادان

زردی نوزادان از بیماری ‌هایی است كه گاهی به طور جدی برای نوزاد و والدین دردسر ساز می ‌گردد. به طور کلی بیش از 70 درصد نوزادان در روزهای اولیه تولد دچار زردی می‌ شوند و معمولاً آمار زردی در نوزادانی زودرس حدود 80 درصد افزایش می یابد. زردی نوزادان به صورت بی‌رنگ یا زرد شدن پوست بدن و چشم‌ ها آغاز می ‌شود که نتیجه افزایش میزان ماده زرد رنگی به نام بیلی روبین در خون است و باعث تجمع این ماده زیر پوست نوزاد و زرد شدن آن می ‌گردد كه اغلب این رنگ‌ پریدگی و زردی نوزادان تا بالای قفسه سینه گسترش می یابد.