میزان خواب نوزاد تا 2 سالگی

✅میزان خواب نوزاد تا 2 سالگی:✅

خواب استاندارد برای نوزادان نقش خیلی مهمی در رشد مغزی و سلامتی جسمی نوزادان دارد.