سوالات

امتیاز سوال: 95% - 1 votes

95%

سوالات زردی بخش عمومی

1:آیا میتوان برای پوشاندن اجزای تناسلی نوزاد در دستگاه از پارچه استفاده کرد؟ خیر زیرا از پارچه نور رد می شود و تخریب می کند
2: آیا میتوان در دستگاه زردی روی پوشک پارچه دیگری انداخت؟ بله میتوان گفت بهتر و ایمن تر است
3:آیا برای کاهش زردی نوزادان دوقلو از یک دستگاه فتوتراپی استفاده کرد؟خیر اولا ممکن است با تکان خوردن در دستگاه به یکدیکر آسیب بزنند و از لحاظ نور گرفتن همیشه یک قسمت از بدن یکدیگر را می پوشاند و باعث می شود کمتر نور بگیرند زردی نوزاد کاهش نمی یابد
4:آیا برای کاهش زردی نوزادان دوقلو میتوان همزمان آنها را با هم در دو دستگاه گذاشت؟خیر باید حداقل نیم ساعت اختلاف زمانی داشته باشد که یکی از قل ها در دستگاه باشد و دیگری کار های شیردهی و تمیزکاری و غیره را انجام داد و بعد آن قل را در دستگاه گذاشته و کار قل دیگری را انجام داد
5:آیا در نوزادان دوقلو میتوان از شیر خشک استفاده کرد؟ بله ولی اگر مادر نوزادان دوقلو کسی باشد که کمک کند و کار های روز مره را انجام دهد و زیاد خسته نشود قطعا شیر آن زیاد می شود و دوقلو ها سیر می شوند

سوالات متداول زردی

فتوتراپی چه عوارضی دارد؟

در مواردی ممکن است عوارضی از جمله تب، لک های پوستی و ... را داشته باشد، که در صورت انتخاب دستگاه درست به همراه متخصص، نوزاد به زودی سلامت خود را بدست می آورد.

دستگاه های زردیران چگونه هستند؟

دستگاه های فتوتراپی زردیران کاملا سه بعدی بوده، و تحمل فشار 200 کیلوگرم را دارا می باشد و درون این دستگاه ها برخلاف دستگاه های زردی نوزاد دو بعدی نوزاد شما در امنیت کامل می باشد.

آیا شما از دستگاه پایه متحرک نیز استفاده می نمایید؟

خیر،از آنجایی که دستگاه های زردی پایه متحرک امنیت نوزاد را به طور کامل تامین نمی کنند.مجموعه زردیران از دستگا های فتوتراپی شاسی دار و ثابت برای درمان زردی نوزاد استفاده می کند.

احتمال شکستن لامپ های فلورسنت و آسیب زدن به بچه در حین درمان وجود دارد؟

این احتمال وجود ندارد، در دستگاه های کاهنده زردی استادارد روی لامپ،پلکسی نصب می شود و امکان شکستن و آسیب زدن در آن ها وجود ندارد، مگر اینکه از دستگاه های غیر استاندارد استفاده شود.