سوالات

امتیاز سوال: 94.5% - 2 votes

95%

سوالات زردی بخش دو

آیا رنگ زرد لباس بچه ، برای نوزاد مبتلا به زردی مضر هست؟
خیر، هیچ پوشش زردی مضر نمی باشد، فقط از جهت هارمونی رنگ برای تشخیص زردی مشکل ایجاد می کند .

نور زرد در درمان خللی ایجاد می کند؟
روی زردی نوزاد تاثیر مثبت یا منفی ندارد، فقط جهت تشخیص زردی از روی پوست ممکن است تداخلی ایجاد کند.