نظر-خانم-هاشمی.png

خانم هاشمی می گویند: " زردی نوزادم 21 بود. به دلیل شرایط کرونایی نمی تونستم نوزادم را بستری کنم. از زردایران دستگاه تهیه کردم. بسیار استریل بود و از خدماتشون راضی بودم."

 

-جهت مشاهده ویدئوی ارسالی از خانم هاشمی اینجا کلیک کنید.